Om Cereb

CEREB AB startades 2007 och verksamheten utgörs i huvudsak av en mottagning i Stockholm samt konsultverksamhet i övriga landet. Vi är specialister inom neuropsykiatri, våra kunder och samarbetspartners utgörs av landsting, kommuner, försäkringsbolag, företag, skolor och föreningar.

Med fokusering på strategiskt viktiga avtal och samarbeten, framgångsrik nyrekrytering och bibehållen kvalitet fortsätter Cereb att utvecklas. Våra tjänster efterfrågas idag av alltfler och vi planerar fortsatt tillväxt i strävan efter att etablera oss som den kvalitativt ledande psykiatriska och psykologiska mottagningen i Sverige. Att växa ställer krav på verksamheten och utan den goda sammanhållningen skulle det vara svårt att att leva upp till de höga förväntningarna som ställs på oss. Hos oss trivs och utvecklas både medarbetare och patienter!

Cerebs närvaro i forskningssammanhang har stärkts under året och för närvarande har vi samarbetsprojekt med Karolinska institutet och Unviersitet i Groeningen. Sedan januari 2017 är CEREB certifierat enligt både ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö). Den senare är ny för oss och vi är stolta över att bedriva en verksamhet med stort fokus på både kvalitet och miljöhänsyn.

Cereb strävar efter att under de närmaste åren ytterligare befästa positionen som en vårdgivare med högsta kompetens, en attraktiv arbetsgivare och en viktig funktion i samhället.