Inför ditt besök

När du ska komma till oss på Cereb för neuropsykiatrisk utredning, psykologisk eller medicinsk behandling finns det ett par saker som kan vara bra att känna till.

Del 1

Du och dina anhöriga fyller i skattningsformulär.

Del 2

Vid en utredning träffar du psykolog, läkare och sjuksköterska vid olika besök. Du eller ditt barn kommer få svara på intervjufrågor och i flera fall genomföra tester för att vi ska kunna bedöma livssituation, symtom och svårigheter. För dig som vuxen ingår också att psykologen pratar med någon av dina anhöriga som känner dig väl, för att komplettera bilden av dig. Vi strävar alltid efter att boka de olika besöken i tät följd för att göra det enklare för dig som reser långväga till oss. Vanligtvis handlar det totalt om 3-5 besök. Vissa av besöken kan vara möjliga att genomföra per video. Kom ihåg att ta med legitimation till dina besök, oavsett om du är anhörig eller patient!

Del 3

I samband med vissa besök kommer du efter bedömning att få lämna urinprov för att drogtestning ska göras. Detta gäller främst vid neuropsykiatrisk utredning och medicinsk behandling, för dig som är vuxen eller ungdom (12 år och äldre).

För dig som ska komma på besök till FUNKA – läs gärna mer på
funkapsykologi.se

Du som är vuxen och kommer på remiss till oss betalar patientavgift i samband med besöket.

Högkostnadskort gäller och du kan betala med kort eller swish. För barn är besöket kostnadsfritt. Om du istället kommer som privatbetalande patient gäller andra avgifter.