Christina Henriksson

Leg psykolog, specialist i neuropsykologi
Jobbar på mottagningen i Helsingborg

Vad gjorde att du sökte dig till Cereb?

Jag har länge varit intresserad av att arbeta specifikt med neuropsykiatriska utredningar och neuropsykiatrisk problematik, vilket bl. a. har resulterat i att jag specialiserat mig inom det området. Det gjorde också att jag ville söka mig till ett företag med sådant fokus. Arbetssättet som finns på Cereb lockade mig också, då det är väl strukturerat och organiserat. Som psykolog får jag verkligen ägna mig åt psykologiska arbetsuppgifter.

Hur ser din arbetsdag ut?

Större delen av min arbetstid ägnar jag åt att träffa patienter och deras anhöriga, medan mötestider är satta till ett minimum. Jag utreder främst barn och ungdomar och en vanlig dag består ofta av en testning med barnet under förmiddagen och en intervju med föräldrar eller andra anhöriga under eftermiddagen. En annan vanlig dag består av återgivningar av resultat till familj och skola. Som psykolog har jag stor frihet att själv lägga upp min arbetstid, vilket jag tycker är utmärkt.