För dig som väntat längre än 90 dagar på en neuropsykiatrisk utredning för t.ex. ADHD, ADD eller autism kan möjlighet finnas att åberopa vårdgarantin i din region. Det är också möjligt om du är vårdnadshavare till barn som väntat mer än 90 dagar. Vårdgarantin säger att den som väntat längre än 90 dagar på att få komma till en specialist för sina besvär kan vända sig till sin region och där be att få bli remitterad till annan vårdgivare med kortare väntetid.

På Cereb i Stockholm har vi lediga utredningstider redan under oktober. Vanligtvis räcker det med att resa till oss vid ett tillfälle – en neuropsykiatrisk utredning tar ca 2 dagar och innefattar bl.a. besök hos läkare och psykolog. Cereb tar emot via det sk. riksavtalet – det innebär att som vuxen betalar du enbart patientavgift (150-350kr per besök), barn betalar ingenting.

Du som patient som har behov av en neuropsykiatrisk utredning och redan väntat för länge kan själva ta kontakt med regionen där du bor och uppge att du vill åberopa vårdgarantin och bli remitterad till Cereb i Stockholm.

Boende i Region Dalarna kan vända sig till Vårdlotsen i Dalarna på 023-49 03 00 (måndag-torsdag 07.00-15.00, fredag 07.00-11.30), eller också kontakta Vårdlotsen genom att logga in på 1177.

Boende i Region Värmland kan vända sig till sin kontakt i vården (T.ex. BUP eller vuxenpsykiatrin), alternativt kontakta regionens växel på nummer 010-831 50 00 och be att få bli kopplad till vårdinformatör gällande frågor rörande vårdgaranti och fritt vårdval. (https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/Halsoval/fritt-vardval–vardgaranti–patientlagen/)

Varmt välkommen till oss på Cereb!