Våra tjänster

På Cereb är vi specialister inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) hos barn och vuxna. Vi erbjuder utredning och behandling om du eller ditt barn upplever till exempel koncentrationssvårigheter, impulsivitet eller svårigheter i sociala samspel.

Så söker du till oss

Neuropsykiatrisk utredning

Det viktigaste är att du får ökad kunskap och förståelse för hur du eller ditt barn fungerar, bäst kan utvecklas och må bra.

En neuropsykiatrisk utredning görs för att ta reda på om en aktuell problembild hos dig eller ditt barn kan bero på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel ADHD, ADD eller autism.

Sök neuropsykiatrisk utredning

Medicinsk behandling

För dig som redan har ADHD/ADD diagnos erbjuder vi medicinsk behandling.

Det finns en rad olika läkemedel att tillgå som kan hjälpa till att förbättra symptom såsom hyperaktivitet och impulsivitet. Det finns stort vetenskapligt stöd för att dessa läkemedel är säkra och effektiva.

Sök medicinsk behandling i:

Medicinsk behandling

Vuxenpsykiatrisk öppenvård

Genom våra systerbolag erbjuder vi även psykiatrisk öppenvård för vuxna.

På dessa mottagningar arbetar multiprofessionella team bestående av specialistläkare i psykiatri, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter och administratörer.

Sök vuxenpsykiatrisk öppenvård i: