Begränsningar vid diagnos

Om du har fått en diagnos inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det innebära vissa följder. Vid diagnosen ADHD/ADD krävs läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Detta eftersom gruppen ”personer med ADHD/ADD” har något större risk att drabbas av riskabelt bruk av alkohol, narkotika och läkemedel, vilket kan vara en fara i trafiken. Därtill vill Transportstyrelsen ha en aktuell läkarbedömning kring i hur stor utsträckning personens koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsnedsättning påverkar körförmågan. Vid körkortsprov kan personer med nedsatt läsförmåga, exempelvis på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, få förlängd provtid eller hjälp att få provet uppläst.

 

Vid ansökan om vissa privata liv- och sjukförsäkringar kräver försäkringsbolagen utdrag ur din journal om du har ett medicinskt, psykiatriskt eller neuropsykiatriskt tillstånd. Försäkringsbolagen gör sedan en bedömning inför ett eventuellt beviljande av ansökan.

 

Samtliga neuropsykiatriska diagnoser är direkta exklusionskriterier för att söka till såväl grundläggande militärutbildning som Polisen. Detta med hänvisning till de psykiska påfrestningar en kan utsättas för i yrket, vilka bedöms som för svåra för personer med denna typ av problem. Du kan läsa mer om detta på Rekryteringsmyndighetens hemsida.