Vad är NPF?

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är ett gemensamt begrepp för ett antal olika diagnoser. De vanligaste diagnoserna inom gruppen NPF är:

  • ADHD/ADD
  • Autism (autismspektrumtillstånd)
  • Tourettes syndrom, tics
  • Intellektuell funktionsnedsättning

På Cereb utreder vi neuropsykiatriska diagnoser som tex ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är kopplade till hur hjärnan tar in, bearbetar och reagerar på information i vår omgivning. Dessa diagnoser har man vanligtvis med sig genom livet och de kan i olika perioder av livet påverka vardagsfunktionen olika mycket.

Personer med ADHD kan ha problem att styra och bibehålla sin uppmärksamhet och reglera sina aktivitetsnivåer. Man kan även ha minnessvårigheter och problem med impulsivitet. Vid autismspektrumtillstånd kan man ha bristande förmåga till socialt samspel, stort fokus på detaljer, intensiva specialintressen och svårt att ställa om vid snabba förändringar. Vissa personer med autism har även svårt med kommunikation via ord, gester och ögonkontakt.