Söka som privatperson

Om du är vuxen och vill utredas hos oss

Alla som är 18 år och äldre samt är skrivna i Sverige är välkomna att söka till oss genom det fria hälsovalet.

Du kan komma till oss genom remiss från annan vårdgivare, till exempel din husläkare.

Du kan också skicka en egenremiss till oss.  Vill du veta mer om en egenremiss, läs mer här.

Om du missbrukar alkohol eller droger kan du inte utredas hos oss. Du måste ha varit drogfri i minst sex veckor när vi påbörjar utredningen, annars rekommenderar vi att du söker utredning hos beroendevården i ditt hemlandsting.

Om du vill att ditt barn ska utredas hos oss

Vi utreder barn och ungdomar från hela landet, det enda som gäller är att den som utreds är skriven i Sverige.

Barn och ungdomar under 18 år behöver remiss från annan vårdgivare för att komma till oss. Tala med till exempel skolhälsovården eller husläkare och be dem skicka remiss till oss.

Om ditt barn missbrukar alkohol eller droger kan vi tyvärr inte ta emot ditt barn för utredning. Om så är fallet rekommenderar vi att ni istället söker utredning via beroendevården i ert hemlandsting.

När behöver jag ha remiss?

Ibland behöver du ha en läkarremiss för att få komma till den specialiserade öppenvården

Om du har en läkarremiss kan det ibland gå fortare att få vård på en specialistvårdsmottagning. Hur fort du får vård beror på ditt medicinska och hur lång kö det är. Det är en läkare på mottagningen som bedömer ditt medicinska behov

För att få en läkarremiss måste du först söka vård på en vårdcentral. Om du behöver få öppen specialistvård skickar läkaren på vårdcentralen en remiss till den mottagning du vill komma till. En del landsting och regioner kräver alltid remiss för att du ska få söka specialiserad öppenvård, andra har inte sådana krav.

Om du vill söka vård på en specialistvårdsmottagning i något annat landsting eller region än där du är folkbokförd måste du därför först ta reda på om ditt hemlandsting kräver att du har remiss. Det kan också vara så att landstinget där du vill söka vård kräver remiss. I bägge fall krävs remiss

Vad är en remiss?

En remiss är ett meddelande. Läs mer här