För vårdgrannar – skicka remiss

För att vi ska kunna ta ställning till om en person kan utredas hos oss behöver vi få en utförlig beskrivning från remittenten.

För vår bedömning är det viktigt att remissen innehåller:

  • Beskrivning av symptom som finns inom det neuropsykiatriska området, dvs ADHD, Autism, Tourettes syndrom, begåvning etc.
  • Alkohol- och  droganamnes (ungdomar eller vuxna)
  • Eventuella psykiatriska diagnoser
  • Journaler från skolhälsovården och BVC (barn eller ungdomar)
  • Samtycke till att vi får ta del av tidigare journaler

För att vi ska kunna genomföra en utredning kan personen i fråga inte har ett pågående missbruk. Det krävs minst sex veckors drogfrihet innan utredning för att vi ska kunna genomföra den.