Vem kan söka till Cereb?

Om du är vuxen och vill utredas hos oss

Alla som är 18 år och äldre samt är skrivna i Sverige är välkomna att söka till oss genom det fria hälsovalet.

Du kan komma till oss genom remiss från annan vårdgivare, till exempel din husläkare.

Du kan också skicka en egenremiss till oss.  Vill du veta mer om en egenremiss, läs mer här.

Om du missbrukar alkohol eller droger kan du inte utredas hos oss. Du måste ha varit drogfri i minst sex veckor när vi påbörjar utredningen, annars rekommenderar vi att du söker utredning hos beroendevården i ditt hemlandsting.

Vill du veta mer om din alkoholkonsumtion? Besök gärna:
https://alkoholhjalpen.se/
http://alkohollinjen.se/

Om du vill att ditt barn ska utredas hos oss

Vi utreder barn och ungdomar från hela landet under förutsättning att de är skrivna i Sverige.
Barn och ungdomar under 18 år behöver remiss från annan vårdgivare för att komma till oss. Tala till exempel med barnhälsovården (BVC), skolhälsovården eller din husläkare och be dem skicka remiss till oss. Remissen bör innehålla förlossnings-, barnhälsovårds- och skolhälsovårdsjournal, pedagogisk utredning/kartläggning samt eventuella åtgärdsprogram från förskola/skola. Har barnet/ungdomen utretts tidigare hos exempelvis logoped eller skolpsykolog bör kopior på dessa utlåtanden skickas med.

Vi utreder inte personer (inklusive barn och ungdomar) som har pågående alkohol-, drog- eller läkemedelsmissbruk. Om ditt barn missbrukar alkohol, droger eller läkemedel rekommenderar vi att du istället vänder dig till beroendevården i ert hemlandsting.