Remiss

Egenremiss för vuxna

Är du 18 år eller äldre och misstänker att dina svårigheter beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du i vissa fall själv söka till oss genom en så kallad egenremiss. I egenremissen ska du så utförligt som möjligt beskriva dina svårigheter så vi kan ta ställning till om du kan utredas här.

Om vi bedömer att dina beskrivna svårigheter kan bero på till exempel ADHD eller autism så meddelar vi dig och du sätts upp på vår väntelista. Om vi bedömer att dina svårigheter bättre utreds och behandlas någon annanstans kontaktar vi dig.

Vad ska ingå i en egenremiss till Cereb?

För att underlätta bedömning och handläggning av din egenremiss är vi tacksamma om du kan lämna uppgifter om följande punkter:

  1. Ditt samtycke till att Cereb får tillgång till samtliga av dina tidigare sammanhållna journalanteckningar från hälso- och sjukvården.
  2. Uppgifter om aktuella och tidigare alkohol- och drogvanor. Om du tidigare haft problem med alkohol eller droger ber vi dig uppmärksamma att vi INTE kan genomföra utredningar under pågående alkohol- eller drogproblematik. (Se Vanliga frågor).
  3. Har du eller har du tidigare haft psykisk ohälsa eller en vårdkontakt på grund av psykiatrisk- eller beroendemedicinsk problematik? Om ja – när och var? Hur skulle du beskriva ditt mående just nu?
  4. Har du tidigare eller behandlas du för närvarande för någon kroppslig sjukdom/tillstånd? Om ja – vilken sjukdom/tillstånd? När och var?
  5. Tar du för närvarande några mediciner? Vilken/vilka?
  6. Beskriv din problembild och vad som gör att du önskar genomföra en utredning hos oss.

Hämta egenremiss vuxen (PDF)

Läs mer om Cerebs hantering av dina personuppgifter här

Egenremissen skickar du med post till:

Cereb AB
Box 10250
100 55 Stockholm