Remiss

Vad är en remiss?

En remiss är ett skriftligt meddelande med information om att du som patient behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom medicinsk information om till exempel vad du har för symptom, hur du mår och tidigare sjukdomar och skador. Remissen utfärdas normalt sett av legitimerade läkare, så kallad läkarremiss.

Egenremiss för vuxna

Är du 18 år eller äldre och misstänker att dina svårigheter beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du i vissa fall själv söka till oss genom en så kallad egenremiss. I egenremissen ska du så utförligt som möjligt beskriva dina svårigheter så vi kan ta ställning till om du kan utredas här.

Om vi bedömer att dina beskrivna svårigheter kan bero på till exempel ADHD eller autism så meddelar vi dig och du sätts upp på vår väntelista. Om vi  bedömer att dina svårigheter bättre utreds och behandlas någon annanstans kontaktar vi dig.