Hur söker man till Cereb?

Cereb genomför neuropsykiatriska utredningar via det fria hälsovalet och vi tar emot patienter från hela Sverige. Vi utreder ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Att söka till Cereb är relativt enkelt, men eftersom remisskraven skiljer sig åt mellan olika landsting rekommenderar vi att du tar reda på hur det förhåller sig i ditt hemlandsting.

För att kunna ta emot en patient behöver vi först få in en remiss så att vi kan ta ställning till om utredning kan göras hos oss. Läs mer om remiss här.

Regler kring remisskrav från olika landsting

Sveriges Kommuner[CJ1]  och Landsting (SKL) sammanställer löpande och vilka regler som gäller för att söka sig till annat landsting/annan region för vård. Den informationen hittar du här.

Nedanstående text är hämtat från 1177.se. För att läsa texten i sin helhet, klicka här.

”Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Du kan välja att söka öppenvård var som helst i Sverige.

Specialiserad öppenvård är vård som du kan få utan att bli inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara en hudmottagning eller en ögonmottagning. Om du har någon särskild sjukdom kan du också vända dig direkt till en mottagning som är specialiserad på din sjukdom, till exempel en njurmottagning.

Du kan välja att söka vård på en specialiserad öppenvårdsmottagning var du vill i Sverige, men ibland behöver du ha en remiss.”

Vill du veta mer om vem som kan söka till Cereb? Läs här