Söka till oss

Cereb genomför neuropsykiatriska utredningar via det fria hälsovalet och vi tar emot patienter från hela Sverige. Vi utreder ADHD/ADD, autism samt övrig neuropsykiatrisk problematik såsom Tourettes syndrom.  Att söka till Cereb är relativt enkelt, men eftersom remisskraven skiljer sig åt mellan olika landsting rekommenderar vi att du tar reda på hur det förhåller sig i ditt hemlandsting.

För att kunna ta emot en patient behöver vi först få in en remiss så att vi kan ta ställning till om utredning kan göras hos oss. Läs mer om remiss här.

Vuxna kan ansöka via egenremiss eller via remiss från annan vårdgivare. Remisskraven skiljer sig åt i olika delar av landet och därför kan man som vuxen behöva en remiss från en annan vårdgivare. För barn och ungdomar under 18 år krävs remiss från annan vårdgivare.

Cereb erbjuder också psykologisk behandling i grupp för vuxna med ADHD/ADD samt autismspektrumtillstånd. Läs mer om våra behandlingar här.