Söka till oss

Cereb genomför neuropsykiatriska utredningar via det fria hälsovalet och vi tar emot patienter från hela Sverige. Vi utreder ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.  Att söka till Cereb är relativt enkelt, men eftersom remisskraven skiljer sig åt mellan olika landsting rekommenderar vi att du tar reda på hur det förhåller sig i ditt hemlandsting.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för ditt landsting, läs här.