< Tillbaka till regioner

Region Norrbotten

I region Norrbotten erbjuder vi neuropsykiatrisk utredning på mottagningarna i Stockholm och Skåne.

Neuropsykiatrisk utredning

För vuxna och för barn

Om du bor i region Norrbotten behöver du en remiss från vuxenpsykiatrin eller barnpsykiatrin för att söka till oss. Besök 1177 för att kontakta en mottagning och få hjälp med en remiss.

Besök 1177

Du kan också söka privatfinansierad utredning hos oss. Då bekostar du utredningen själv och behöver ingen remiss.

Sök privatfinanserad utredning

Har du väntat mer än 90 dagar från första läkarsamtalet?

Då kan du i de flesta fall åberopa Vårdgarantin. Läs mer på 1177:

Vårdgaranti – 1177 Vårdguiden

  • Regionfinansierad utredning
    För regionfinansierad neuropsykiatrisk utredning gäller patientavgift för vuxna, 350 SEK för läkarbesök och 150 SEK för psykologbesök. För barn är besöken kostnadsfria.
  • Privatfinansierad utredning
    För privatfinansierad utredning gäller för första läkarbesök 2500 SEK, och för vidare full utredning 32500 SEK. För privatfinansierad neuropsykiatrisk utredning gäller att du eller ditt barn först behöver en läkarbedömning för att veta om utredning är rätt vård.