Remittera till oss

Att remittera till Cereb för neuropsykiatrisk utredning

Har du behov av att remittera patienter för neuropsykiatrisk utredning till Cereb? Här nedan följer en beskrivning av hur du går till väga. 

En stor del av Cerebs patienter kommer till Cereb för utredning genom det fria hälsovalet – de söker med egenremiss eller remiss från vårdpersonal och Cereb använder något av sina upphandlade regionavtal för fakturering. Vuxna patienten betalar enbart patientavgift på 100kr (högkostnadskort gäller), barn betalar ingenting. Detta ingår i det fria hälsovalet och innebär att utredningen faktureras till en region som Cereb har avtal med som sedan i sin tur fakturerar kostnaden till den region där patienten är skriven. Fritt hälsoval går att läsa mer om här:
https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/valja-vardmottagning/

Detta innebär att Cereb kan ta emot remisser från psykiatri, habilitering, elevhälsa, vårdcentral, HVB-verksamheter m.fl. Begränsningarna styrs av de remisskrav som finns i regionen där patienten är skriven. Vilka krav som finns redovisas här:
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utomlansvardriksavtal.943.html
(Välj ”Regionernas krav på remiss i öppen vård”)

I skrivande stund är det följande regioner som infört remisskrav på neuropsykiatrisk utredning:

Region Krav på remiss
Stockholm Läkarremiss krävs från psykiatrin för vuxen och från BUP för barn. BUMM-mottagningar med tilläggsavtal ADHD kan även remittera. Alla remisser måste godkännas av verksamhetschef.
Västerbotten (enbart krav för barn/ungdomar under 18 år) – Läkarremiss krävs enbart för barn/ungdomar under 18 år. 
Sörmland Läkarremiss krävs, ska komma från regionfinansierad specialistmottagning så som habilitering, vuxen- eller barnpsykiatri.
Gävleborg Läkarremiss krävs från 1 januari 2020
Örebro Läkarremiss krävs från 1 januari 2020
Dalarna Läkarremiss krävs.
Västmanland Läkarremiss krävs, ska komma från regionfinansierad specialistmottagning så som habilitering, vuxen- eller barnpsykiatri.
Västernorrland Läkarremiss krävs från 1 mars 2020
GotlandLäkarremiss krävs från 1 maj 2020
Uppsala Läkarremiss krävs från 1 maj 2020. Remiss ska komma från Akademiska sjukhuset psykiatri eller Habilitering. Övriga läkare inom Region Uppsala ska skicka sina remisser till Akademiska sjukhuset för ev. godkännande och vidareremittering
NorrbottenLäkarremiss krävs.

Om patienten är skriven i någon av dessa regioner rekommenderas istället patienten ta kontakt med främst barn- och ungdomspsykiatri eller vuxenpsykiatri.

Har du aldrig remitterat patienter till Cereb förut? Läs mer om hur det går till här.

Har du frågor eller funderingar kring vad remisskravet innebär eller vilka regler som gäller? Kontakta gärna ansvarig för affärsutveckling, leg. psykolog Roland Olsson på telefonnummer 070-75 030 76

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och om hur vi behandlar personuppgifter här.