Remittera till oss

Cereb har regioner och landsting som uppdragsgivare. Andra vårdgivare kan remittera till oss vid misstanke om Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utöver detta bistår vi organisationer, företag och privatpersoner med psykiatri och neuropsykiatri.

cereb väntrumEn stor del av Cerebs patienter kommer till Cereb för utredning genom det fria hälsovalet – de söker med remiss från vårdpersonal.

Var patienten är folkbokförd styr vilka regler som gäller när du som vårdgivare ska remittera till oss. Se nedan för vilka regler som gäller för din patient.

Patientavgift tas ut för besöken. Kostnaden för utredningen faktureras en av de regioner som Cereb har avtal med. Den regionen fakturerar i sin tur den region där patienten är folkbokförd.

För att remittera till Cereb i Stockholm, Malmö, eller Mora gäller följande

Patienten behöver stå på väntelista för neuropsykiatrisk utredning på regionfinansierat barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller habilitering och remitteras därifrån till Cereb.

För remiss till Cereb Helsingborg

Remiss kan skickas från vårdgivare enligt Region Skånes remissregler för neuropsykiatrisk utredning eller behandling. Relevanta journalkopior skall bifogas t.ex. om patienten utfört en utredning eller har haft annan kontakt med psykiatrin eller habiliteringen.

Använd följande adresser när du remitterar till oss:

Stockholm
Cereb AB
Box 10250
100 55 Stockholm

Mora
Cereb AB
Box 45
792 21 Mora


Malmö

Cereb AB
Baltzarsgatan 20
211 36 Malmö

Helsingborg
Cereb AB
Södergatan 11D
252 18 Helsingborg

 

Remisser

Remiss till Cereb ska innehålla:

 • Frågeställning
 • Patientens fullständiga namn, personnummer, adress och telefonnummer/mobiltelefonnummer (gäller barn och vuxna)
 • Samtliga vårdnadshavares fullständiga namn, adress (-er) och telefonnummer/mobiltelefonnummer (gäller barn)
 • Eventuellt behov av tolk samt språk (patient och eventuella vårdnadshavare)
 • Beskrivning av neuropsykiatriska och psykiatriska symtom idag och i barndom/ungdomstid
 • Beskrivning av funktionsnedsättning idag
 • Beskrivning av eventuella pågående och tidigare vårdkontakter inkl tidigare psykiatriska utredningar (barn- och ungdoms/vuxenpsykiatri, beroendevård mm)
 • Beskrivning av eventuella tidigare genomförda övriga utredningar (hos t ex skolpsykolog, logoped, arbetsförmedling och socialtjänst)
 • Aktuellt och tidigare bruk av alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel
 • Samtycke från patient/vårdnadshavare till att Cereb får ta del av eventuella tidigare journaler från t ex barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård
 • Bifoga gärna relevanta journalkopior från tidigare vårdkontakter/genomförda utredningar