Psykoterapi i grupp för vuxna med ADHD

Psykoterapi i grupp för vuxna med ADHD. Färdighetsträning baserad på Dialektisk beteendeterapi med start nästa gång hösten 2018: DBT-baserad färdighetsträning i grupp.