Våra medarbetare

Ágota Anckar Leg. Läkare
Tommy Andersson Leg. Psykolog
Sergej Andreewitch Leg. Läkare / Spec i psykiatri
Sverker Annersand Leg Läkare / Spec. i psykiatri
Isabelle Antelius Färeborg Gruppledare administration
Malin Boive Koordinator
Rosa Stella Borgqvist Leg. Psykolog
Ulrike Braun Leg. Psykolog
Ann Bäckman Barbäck Leg. Psykolog
Bernt Danielsson Leg läkare
Elias Dorve Leg. Psykolog
Karl Ender Leg. Psykolog
Esther Enoksson PTP-psykolog
Viveca Ernmark Leg. Psykolog
Martin Hammarström VD
Katja Hansson Leg. Psykolog
Joakim Hedbrant Leg. Psykolog
Gunnar Jakobsson Leg Läkare / Spec i psykiatri
Cecilia Johnsson Ekonomichef
Daniel Karlstedt Leg. Psykolog
Sara Kullberg Administratör
Fadi Lahdo Leg. Psykolog
Tobias Lihoff Leg. Psykolog
Signe Lindholm Leg. Psykolog
Susanne Lund Administratör
Cecilia Radecka Psykologiskt ledningsansvarig, Leg. Psykolog
Antonia Simon Risberg Leg. läkare/Spec i barn-och ungdomspsykiatri
Jesper Råback Leg. Psykolog
Anna Sarve Leg. Psykolog
Charlotte Skoglund Leg Läkare/Spec i psykiatri/Medicinskt ledningsansvarig
Stephanie Sundén Cullberg Leg. Psykolog
Rebecca Svensson Leg. Psykolog
Karolina Sörman FoUU-koordinator
Karin Thyr Administratör
Veronica Uhlin Administratör/Receptionist
Alexander Unge Leg. Psykolog
Hanna von Salomé Leg. Psykolog
Per Västberg Leg. läkare/Spec i barn-och ungdomsmedicin
Agnes Wirdby PTP-psykolog