Våra medarbetare

Ágota Anckar Leg. läkare
Tommy Andersson Leg. psykolog
Sergej Andreewitch Leg. läkare / Spec i psykiatri
Sverker Annersand Leg. läkare / Spec. i psykiatri
Isabelle Antelius Färeborg Gruppledare administration
Helena Bohlin Leg. psykolog
Malin Boive Koordinator
Rosa Stella Borgqvist Leg. psykolog
Ulrike Braun Leg. psykolog
Monika Bukowska Leg. läkare
Ann Bäckman Barbäck Leg. psykolog
Eva Clasing Leg. psykiatrisjuksköterska
Bernt Danielsson Leg läkare
Elias Dorve Leg. psykolog
Karl Eder Leg. psykolog
Theres Ekberg Undersköterska
Esther Enoksson Leg. psykolog
Viveca Ernmark t.f. Psykologiskt ledningsansvarig / Leg. Psykolog
Katja Hansson Leg. psykolog
Joakim Hedbrant Leg. psykolog
Lisa Härdelin Leg. läkare
Gunnar Jakobsson t.f. VD och t.f. Medicinskt ledningsansvarig / Leg Läkare / Spec i psykiatri
Cecilia Johnsson Ekonomichef
Jessica Karim Leg. psykolog
Daniel Karlstedt Leg. psykolog
Fadi Lahdo Leg. psykolog
Anna Larsson Nyberg Leg. psykolog
Tobias Lihoff Leg. psykolog
Signe Lindholm Leg. psykolog
Susanne Lund Administratör
Eva Malm Leg. läkare / Spec i psykiatri
Amanda Nilsson Leg. sjuksköterska
Johan Panhke Leg. psykolog
Antonia Simon Risberg Leg. läkare/Spec i barn-och ungdomspsykiatri
Jesper Råback Leg. psykolog
Anna Sarve Leg. psykolog
Stephanie Sundén Cullberg Leg. psykolog
Rebecca Svensson Leg. psykolog
Karolina Sörman FoUU-koordinator
Karin Thyr Administratör
Karin Tillman Leg. läkare
Veronica Uhlin Administratör/Receptionist
Alexander Unge Leg. psykolog
Hanna von Salomé Leg. psykolog
Per Västberg Leg. läkare/Spec i barn-och ungdomsmedicin
Agnes Wirdby PTP-psykolog
Anna Zetterholm Ekonom