Våra medarbetare

Tommy Andersson Leg. psykolog
Sergej Andreewitch Leg. läkare / Spec i psykiatri
Malin Boive Koordinator
Rosa Stella Borgqvist Leg. psykolog
Ulrike Braun Leg. psykolog
Ann Bäckman Barbäck Leg. psykolog
Eva Clasing Leg. sjuksköterska / spec. i psykiatri
Elias Dorve Leg. psykolog
Karl Eder Leg. psykolog
Theres Ekberg Undersköterska
Eva Ekstedt Administratör
Esther Enoksson Leg. psykolog
Lucas Epstein PTP-psykolog
Viveca Ernmark T.f. Psykologiskt ledningsansvarig / Leg. psykolog
Karin Finnson Leg. psykolog
Staffan Fladvad Leg. psykolog
Klara Hammarlund Leg. psykolog
Katja Hansson Leg. psykolog
Mathias Holmberg Leg. psykolog
Anders Håkansson Leg. psykolog
Gunnar Jakobsson T.f. VD, t.f. Medicinskt ledningsansvarig, Leg läkare/spec. i allmänpsykiatri
Cecilia Johnsson Ekonomichef
Jessica Karim Leg. psykolog
Daniel Karlstedt Leg. psykolog
Veronica Kéri Leg. psykolog
Håkan Kronvall Leg. läkare / spec i barn- och ungdomspsykiatri
Fadi Lahdo Leg. psykolog
Anna Larsson Nyberg Leg. psykolog
Tobias Lihoff Leg. psykolog
Mona Lindberg Administratör
Signe Lindholm Leg. psykolog
Milagros Llenas Leg. psykolog
Susanne Lund Administratör
Eva Malm Leg. läkare / Spec i allmänpsykiatri
Martina Nelson Leg. psykolog
Johan Pahnke Leg. psykolog
Jani Raita Leg. läkare / Spec i allmänpsykiatri /Spec i barn-och ungdomspsykiatri
Antonia Simon Risberg Leg. läkare / Spec i barn-och ungdomspsykiatri
Jesper Råback Leg. psykolog
Anna Sarve Leg. psykolog
Anders Själin Leg. läkare / Spec i allmänpsykiatri
Rebecca Svensson Leg. psykolog
Clara Tallert Leg. psykolog
Karin Tander Hansson Administratör
Karin Tillman Leg. läkare / Spec i barn-och ungdomspsykiatri
Stephanie Torell Leg. psykolog
Veronica Uhlin Administratör
Alexander Unge Leg. psykolog
Agnes Wirdby Leg. psykolog
Karin Wohlmer Administratör
Richard Wrede Leg. psykolog
Maria Wägmark Leg. sjuksköterska
Anna Zetterholm Ekonom