Medicinsk behandling av ADHD

Det finns en rad olika läkemedel att tillgå som kan hjälpa till att förbättra symptom såsom hyperaktivitet och impulsivitet. Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att dessa läkemedel är säkra och effektiva. Cereb erbjuder medicinsk behandling för privatbetalande patienter på mottagningen i Stockholm. 

Av organisatoriska skäl kan vi just nu inte ta emot patienter under 15 år för läkemedelsbehandling i Stockholm

Sök till oss

Är du över 18 år och utredd för mindre än två år sedan hos Cereb eller vår systermottagning Funka psykologi?
Fyll i och skicka in en egenremiss så kontaktar vi dig.

Det görs alltid en individuell bedömning av ditt ärende när remissen inkommit.

Du som är utredd för mer än två år sedan eller av annan vårdgivare än Cereb eller Funka, behöver en remiss från din vårdgivare, t ex en vårdcentral. Bifoga en kopia av utlåtandet från din utredning samt journal från eventuell tidigare behandling

Har ditt barn fått diagnos ADHD?
I vissa fall kan det vara lämpligt med medicinsk behandling via Cereb, men ofta behövs insatser via BUP eller barnläkare. Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån barnets behov och situation. Fyll i och skicka in en egenremiss så kontaktar vi dig

Årserbjudande

Om medicinsk behandling påbörjas blir du erbjuden att teckna ett insättningspaket. Under insättningstiden följer sjuksköterska och läkare upp hur du mår och reagerar på medicinen. I insättningspaketet ingår sjuksköterskebesök, normalt förekommande provtagningar och recept (se bild)Du har i erbjudandet också tillgång till telefonkontakt med sjuksköterska på angivna tider. I normalfallet räcker det med sköterskeuppföljningar men om en läkare behöver kopplas in igen blir detta mot en separat kostnad.

Insättningsperioden är vanligen klar inom sex månader, men kan ta upp till ett år. Därefter och så länge du äter medicin har du de uppföljningar som behövs för att du ska ha en säker och effektiv behandling, men ofta räcker det med årskontroll hos läkare.

Priser

  • Bedömningsbesök hos läkare: 2500 SEK
  • Insättningspaket utredd hos Cereb/Funka: 4900 SEK
  • Insättningspaket vid byte till Cereb under pågående behandling: 4900 SEK
  • Insättningspaket om utredd hos annan aktör: 5700 SEK
  • Årskontroll hos läkare: 2500 SEK
  • Sjuksköterskebesök utanför insättningspaket: 1000 SEK
  • Recept utanför insättningspaket eller mottagningsbesök: 500 SEK

Kontakt

  • Om- och avbokning samt andra frågor hänvisas till receptionen: 08-505 314 60 (mån-tor 08:00-15:00, fre 09:00-15:00).
  • För enklare rådgivning och receptförnyelser hänvisas till växel som är bemannad med sjuksköterska (mån-tor 09:00-11:00. Ring 08-505 314 60. Välj knappval 2).