Medicinsk behandling av ADHD

Det finns en rad olika läkemedel att tillgå som kan hjälpa till att förbättra symptom såsom hyperaktivitet och impulsivitet. Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att dessa läkemedel är säkra och effektiva. Cereb erbjuder medicinsk behandling för privatbetalande patienter på mottagningen i Stockholm. 

Sök till oss

Är du över 18 år och utredd för mindre än två år sedan hos Cereb eller vår systermottagning Funka?
Fyll i och skicka in en egenremiss så kontaktar vi dig.

Det görs alltid en individuell bedömning av ditt ärende när remissen inkommit.

Du som är utredd för mer än två år sedan eller av annan vårdgivare än Cereb eller Funka, behöver en remiss från din vårdgivare, t ex en vårdcentral. Bifoga en kopia av utlåtandet från din utredning samt journal från eventuell tidigare behandling

Har ditt barn fått diagnos ADHD?
I vissa fall kan det vara lämpligt med medicinsk behandling via Cereb, men ofta behövs insatser via BUP eller barnläkare. Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån barnets behov och situation. Fyll i och skicka in en egenremiss så kontaktar vi dig

Årserbjudande

Innan medicinsk behandling påbörjas kommer du på ett nybesök till läkare som tar ställning till om medicinsk behandling är lämplig. Efter läkarens bedömning ges en rekommendation om behandlingsplan och läkemedel.

Hur fungerar det?

Om medicinsk behandling påbörjas blir du erbjuden behandling hos oss under ett år. Under året följer sjuksköterska och läkare upp hur du mår och reagerar på medicinen. I årserbjudandet ingår sjuksköterskebesök, provtagningar, recept samt uppföljningsbesök med läkare. Du har i erbjudandet också tillgång till telefonväxel med sjuksköterska på angivna tider. Fortsätter du med behandlingen hos Cereb år två ingår två sjuksköterskeuppföljningar och en läkaruppföljning per år. 

Priser

  • Nybesök hos läkare: 2500 SEK
  • Årserbjudande utredd hos Cereb/Funka: 7400 SEK
  • Årserbjudande byte till Cereb: 7400 SEK
  • Årserbjudande utredd hos annan aktör: 8200 SEK
  • Fortsättning hos Cereb efter första året: 4900 SEK
  • Om- och avbokning kan ske upp till 24 timmar innan bokat besök, om avbokning sker mindre än 24 timmar före ditt besök debiteras en avbokningsavgift på 500 SEK (sjuksköterskebesök) och 1000 SEK (läkarbesök).

Kontakt

  • Om- och avbokning samt andra frågor hänvisas till receptionen: 08-505 314 60 (mån-tor 08:00-15:00, fre 09:00-15:00).
  • För enklare rådgivning och receptförnyelser hänvisas till växel som är bemannad med sjuksköterska (mån-tor 09:00-11:00. Ring 08-505 314 60. Välj knappval 2).