Eva Malm

Leg. läkare, specialist i allmänpsykiatri
Stockholm

Vad gjorde att du sökte dig till Cereb?

Jag har sedan jag gjorde ST haft ett stort intresse för neuropsykiatri och nischade mig tidigt i detta då jag som nybliven specialist jobbade fyra år inom regionen med både medicinsk behandling och neuropsykiatriska utredningar. Jag ville prova på hur det var att jobba för en privat vårdgivare och sökte mig till Cereb då jag sett att deras utredningar verkade hålla hög kvalitet.

Hur ser din arbetsdag ut?

Jag medverkar i neuropsykiatriska utredningar och har patienter i medicinsk behandling. Jag har nu jobbat på Cereb i fyra år och trivs mycket bra. Teamarbetet tillsammans med duktiga psykologer gör att utredningsarbetet blir ett kontinuerligt lärande och jag upplever att man effektivt utnyttjar de olika yrkeskategoriernas spetskompetens så att man delar på ansvaret och tar hjälp av varandra när det behövs. Den medicinska behandlingen bygger på tätt samarbete med duktiga specialistsjuksköterskor som följer upp patienternas medicinering och där vi tillsammans i teamkonferens diskuterar oss fram till den bästa behandlingen för patienterna.

Det är även korta beslutsvägar och om något inte fungerar optimalt kan man påverka och ändra rutiner i en ständig och kontinuerlig förbättringsprocess. Det går att arbeta med delar av administrationen hemifrån, vilket också skapar stor frihet och minskar stress.