Cereb Helsingborg

På uppdrag av region Skåne erbjuder vi i Helsingborg neuropsykiatrisk utredning, medicinsk behandling och psykologisk behandling. Hit kan vuxna och barn söka genom egenremiss (egen vårdbegäran) eller med remiss från annan vårdgivare. Remisser kan till exempel komma från primärvård, ungdomsmottagning, BVC, somatisk vård, elevhälsa, studenthälsa, logopedmottagning och företagshälsovård.

 

Remiss/Egenremiss skickas till (obs! ej e-post)
Cereb AB
Södergatan 11D, våning 4
252 18 Helsingborg

Neuropsykiatrisk utredning

Egenremiss Barn
Egenremiss Vuxna

Medicinsk eller psykologisk behandling

Egenremiss Barn
Egenremiss Vuxna

 

Kontakta oss: Telefon 042-499-2440 (mån – fre 08:00-17:00)

Du kan även nå oss via 1177 Vårdguiden
Cereb Helsingborg – 1177 Vårdguiden

Patientavgift: Vuxna betalar patientavgift enligt region Skånes riktlinjer, för barn är besöken kostnadsfria.