Forskning

På Cereb drivs vi av att vara engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Det är av största vikt att hålla oss uppdaterade om samt bidra till forskningsläget inom psykiatri. På Cereb arbetar vi därför aktivt med forskning och utveckling.

Vi har ett flertal doktorander och specialistutbildade läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi driver egna forskningsprojekt och anordnar konferenser och informationstillfällen.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt eller konferenser där du eller anhöriga kan delta.

Förutom att bedriva egen forskning strävar vi på Cereb att också ingå i forskningssamarbeten med andra forskare både i Sverige och utomlands för att utveckla och kvalitetssäkra våra metoder för utredning, diagnostik och behandling. Här ingår även ansvar för kompetensutveckling både internt och externt.

ADHD-dagarna

Sedan tio år tillbaka har vi på Cereb anordnat ADHD-konferenser där vi bjuder in både internationella och nationella experter inom det neuropsykiatriska området för att föreläsa och undervisa om aktuella teman. Exempel på tidigare föreläsare är Russell Barkley, Christopher Gillberg, Niklas Långström, Steven Safren, Thomas Brown, Rosemary Tannock, James Swanson, Joel Nigg, mfl.

Alla dessa och fler därtill har gemensamt bidragit till att höja vår egen men också andra kollegors kompetensnivå. Det är viktigt för oss på Cereb att hålla oss uppdaterade inom forskningsläget när det gäller ADHD, men också andra diagnoser inom det neuropsykiatriska området, som t ex autism, Tourettes syndrom, tvångssyndrom, trichotillomani, beroendesjukdomar m.m.

Läs mer här