Forskning

På Cereb drivs vi av att vara engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Det är av största vikt att hålla oss uppdaterade om samt bidra till forskningsläget inom psykiatri. På Cereb arbetar vi därför aktivt med forskning och utveckling.

Vi har ett flertal doktorander och specialistutbildade läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi driver egna forskningsprojekt och anordnar konferenser och informationstillfällen. Läs mer om våra pågående forskningsprojekt eller konferenser där du
eller anhöriga kan delta.

Soheil

Soheil Mahdi

Forskning och Utveckling Sthlm. Leg. Psykolog, PhD.

Kontakta mig på: soheil.mahdi @ cereb.se

Eric Zander

Forskning och Utveckling Skåne. Leg. Psykolog, PhD.

Kontakta mig på: eric.zander @ cereb.se

CAKTUS – Behandlingsstudie för vuxna med ADHD

Nu finns möjligheten att delta i en behandlingsstudie för vuxna med ADHD. I höst kommer Cereb på mottagningen Karlavägen i Stockholm att dra igång en psykoedukativ insats i grupp för vuxna som heter Caktus. Caktus består av fyra gruppsessioner och har utvecklats för att möta behoven av utbildning, erfarenhetsutbyte och råd om användbara strategier vid ADHD. Varje tillfälle är 2-2.5 timmar lång. Den totala kostnaden för Caktus är 2600 kr, inklusive åhörarkopior och frukt/fika. Varje3 deltagare har möjlighet att ta med sig en närstående. Intresserad? Hör av dig till oss. Läs mer om pågående forskningsprojekt på vår forksningssida

Läs mer här

SAINT- kort behandlingsinsats för vuxna med ADHD

Nu påbörjar Cereb en studie där vi undersöker om kortare psykologisk behandling utifrån KBT kan hjälpa vuxna (över 18 år) med ADHD. KBT har i tidigare studier visat goda effekter på livskvalitet och vardagsfungerande för vuxna med ADHD. Vi kommer att jämföra hur två olika former av denna behandling påverkar vanliga svårigheter vid ADHD, till exempel koncentrationsproblem, impulsivitet och förmåga att hantera vardagen. Ett krav för deltagande är fastställd ADHD-diagnos efter neuropsykiatrisk utredning.

Intresseanmälan

Förutom att bedriva egen forskning strävar vi på Cereb att också ingå i forskningssamarbeten med andra forskare både i Sverige och utomlands för att utveckla och kvalitetssäkra våra metoder för utredning, diagnostik och behandling. Här ingår även ansvar för kompetensutveckling både internt och externt.

ADHD-dagarna

Sedan tio år tillbaka har vi på Cereb anordnat ADHD-konferenser där vi bjuder in både internationella och nationella experter inom det neuropsykiatriska området för att föreläsa och undervisa om aktuella teman. Exempel på tidigare föreläsare är Russell Barkley, Christopher Gillberg, Niklas Långström, Steven Safren, Thomas Brown, Rosemary Tannock, James Swanson, Joel Nigg, mfl.

Alla dessa och fler därtill har gemensamt bidragit till att höja vår egen men också andra kollegors kompetensnivå. Det är viktigt för oss på Cereb att hålla oss uppdaterade inom forskningsläget när det gäller ADHD, men också andra diagnoser inom det neuropsykiatriska området, som t ex autism, Tourettes syndrom, tvångssyndrom, trichotillomani, beroendesjukdomar m.m.

Läs mer här