Forskning och Utveckling

FoU-plattform

Kunskapen om styrkor och sårbarheter kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  (NPF) växer ständigt och Sverige är framstående inom internationell NPF-forskning, inte minst tack vare våra stora och rikstäckande patientregister. Flera aspekter av ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser behöver fortfarande förstås och kartläggas i mer detalj för att göra livet och vardagen bättre för barn, ungdomar och vuxna med sårbarhet för NPF.

Vi har påbörjat ett projekt med att skapa en forskningsdatabas som ska möjliggöra för våra psykologer och läkare att genomföra vetenskapliga studier. Forskningen sker i samarbete med andra forskare både i Sverige och utomlands för att utveckla och kvalitetssäkra våra metoder för utredning, diagnostik och behandling.

I FoU-plattformen ingår även ansvar för kompetensutveckling både internt och externt. Ett exempel är vår, sedan åtta år tillbaka, årliga ADHD-vecka. Under dessa dagar bjuder vi in både internationella och nationella experter inom det neuropsykiatriska området, för att föreläsa och undervisa om aktuella teman och hålla oss uppdaterade med aktuell forskning. Exempel på tidigare föreläsare är Russell Barkley, Christopher Gillberg, James Swanson, Steven Safren, David Coghill, Thomas Brown, Rosemary Tannock, Sandra Kooij, Henrik Larsson, Timothy Wilens, Niklas Långström, Philip Asherson, Joel Nigg, Anselm Fuermaier, Oliver Tucha m. fl. Alla dessa och fler därtill har gemensamt bidragit till att höja vår egen men också andra kollegors kompetensnivå. Det är viktigt för oss på Cereb att hålla oss uppdaterade inom forskningsläget när det gäller ADHD, men också andra diagnoser inom det neuropsykiatriska området, som t ex autism, Tourettes syndrom, tvångssyndrom, trichotillomani, beroendesjukdomar m.m