Forskning och Utveckling

FoU-plattform

Kunskapen om styrkor och sårbarheter kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  (NPF) växer ständigt och Sverige är framstående inom internationell NPF-forskning, inte minst tack vare våra stora och rikstäckande patientregister. Flera aspekter av ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser behöver fortfarande förstås och kartläggas i mer detalj för att göra livet och vardagen bättre för barn, ungdomar och vuxna med sårbarhet för NPF.

Vi har påbörjat ett projekt med att skapa en forskningsdatabas som ska möjliggöra för våra psykologer och läkare att genomföra vetenskapliga studier. Forskningen sker i samarbete med andra forskare både i Sverige och utomlands för att utveckla och kvalitetssäkra våra metoder för utredning, diagnostik och behandling.

I FoU-plattformen ingår även ansvar för kompetensutveckling både internt och externt. Ett exempel är vår, sedan åtta år tillbaka, årliga ADHD-vecka. Under dessa dagar bjuder vi in både internationella och nationella experter inom det neuropsykiatriska området, för att föreläsa och undervisa om aktuella teman och hålla oss uppdaterade med aktuell forskning. Exempel på tidigare föreläsare är Russell Barkley, Christopher Gillberg, James Swanson, Steven Safren, David Coghill, Thomas Brown, Rosemary Tannock, Sandra Kooij, Henrik Larsson, Timothy Wilens, Niklas Långström, Philip Asherson, Joel Nigg, Anselm Fuermaier, Oliver Tucha m. fl. Alla dessa och fler därtill har gemensamt bidragit till att höja vår egen men också andra kollegors kompetensnivå. Det är viktigt för oss på Cereb att hålla oss uppdaterade inom forskningsläget när det gäller ADHD, men också andra diagnoser inom det neuropsykiatriska området, som t ex autism, Tourettes syndrom, tvångssyndrom, trichotillomani, beroendesjukdomar m.m.

Kommande projekt

  • Med start under 2019 kommer Cereb i samarbete med MindMend att kunna erbjuda världens första och enda internetbaserade ADHD-behandling för vuxna. Behandlingen, som är baserad på kognitiv och dialektisk beteendeterapi kommer att innefatta ett 12-veckors program med 10 moduler som bl a täcker medveten närvaro, organisera och planera, beteendeanalys, känslohantering och impulskontroll. Syftet är att utifrån denna unika plattform designa ett flertal forskningsstudier på olika aspekter av behandlingsresultat (bl a grad av ADHD-symptom och livskvalitet) i samarbete med Karolinska Institutet Innovations AB.

 

  • Till hösten 2018 kommer Cereb även att kunna erbjuda NeuroACT™ till allmänheten. NeuroACT™ är ett evidensbaserat gruppbehandlingsprogram för stresshantering riktat till personer med autism, utvecklat vid Karolinska Institutet. Forskning har visat att NeuroACT™ minskar stress samt ökar flexibilitet och hälsa samt upplevd livskvalitet hos de personer som genomgått gruppbehandlingen. Som ett led i att implementera och göra programmet tillgängligt, är Cereb den första mottagningen att kunna erbjuda NeuroACT™ till allmänheten. Läs mer om NeuroACT™ här.