Stöd för dig som har autism

Stöd och behandling inom landstinget

Inom Stockholms läns landsting är det habiliteringsmottagningar som ansvarar för råd och stöd vid autism. Om du eller ditt barn har fått en autismdiagnos så kontaktar du lämplig mottagning inom Habilitering & Hälsa för vidare stöd. Du kan hitta din lokala habiliteringsmottagning på deras hemsida. Utöver de lokala habiliteringsmottagningarna finns även centrala mottagningar med specialistkompetens gällande olika diagnoser.

Aspergercenter

Aspergercenter är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar, vuxna (och deras anhöriga) som har en diagnos inom autismspektrumet men som inte har intellektuell funktionsnedsättning.

Aspergercenters vuxenteam

Aspergercenters barn-och ungdomsteam

Autismcenter för små barn

Autismcenter för små barn är ett stöd- och kunskapscenter för barn upp till fyra år (och deras anhöriga) som har en autismdiagnos.

Länk till deras webbplats

Stöd från din kommun

Om du eller ditt barn har en autismdiagnos och/eller intellektuell funktionsnedsättning har ni rätt till särskilt stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kontakta LSS-handläggare hos er kommun för mer information om vilket stöd som kan komma i fråga.

Information om LSS:

1177 Vårdguiden

Socialstyrelsen (PDF)

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NP) såsom ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Länk till deras webbplats

Lästips

  • Den kompletta guiden till Aspergers syndrom (2011) av Tony Attwood
  • Konsten att fejka arabiska: en berättelse om autism (2017) av Lina Liman

Ytterligare information