Stöd för dig som har ADHD

Behandling inom landstinget

I Stockholms läns landsting råder fritt vårdval, vilket innebär att du själv kan välja vilken ADHD-mottagning du vill få hjälp ifrån. Om du har fått en ADHD-diagnos hos oss kontaktar du valfri mottagning och gör en egenanmälan. Gällande barn och ungdomar i Stockholms län är det oftast BUMM-mottagningar (barn- och ungdomsmedicinsk mottagning) som erbjuder behandling för ADHD.

ADHD-Center

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 3- 25 år med ADHD, och deras närstående. De erbjuder bland annat kurser för föräldrar, barn och syskon. Dessa kurser brukar vara mycket uppskattade.

Länk till deras webbplats.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Länk till deras webbplats.

Lästips

  • ADHD-guiden för föräldrar (2015) av Russell A. Barkley
  • ADHD-hjälpen: För ett liv i balans (2014) av Katarina A. Sörngård
  • Tio tankar i huvudet, men ingenting på pappret (2009) av Lisbeth Iglum Rønhovde
  • Ta kommandot över din ADHD: strategier för ett gott liv (2013) av Russel A. Barkley
  • ADHD- Att leva utan bromsar (2010) av Martin Kutscher
  • Underbara ADHD (2017) av Georgios Karpathakis

Ytterligare information

Appar