Övrigt stöd för dig som har autism

Behandling inom landstinget

Inom Stockholms läns landsting är det habiliteringsmottagningar som ansvarar för råd och stöd vid autism. Om du eller ditt barn har fått en autismdiagnos så kontaktar du lämplig mottagning inom habilitering & hälsa för vidare stöd.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Om du eller ditt barn har en autismdiagnos kan du ha rätt till särskilt stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Information om LSS:

Aspergercenter

Aspergercenter är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar, vuxna (och deras anhöriga) som har en diagnos inom autismspektrumet men som inte har intellektuell funktionsnedsättning.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NP) såsom ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Länk till deras webbplats

Lästips

Den kompletta guiden till Aspergers syndrom (2011) av Tony Attwood

Böcker utifrån egenerfarenhet

Konsten att fejka arabiska: en berättelse om autism (2017) av Lina Liman