Pegasuskurs

Kurs för vuxna med ADHD och deras närstående

Höstens Pegasuskurs för vuxna med ADHD och deras närstående är nu fullsatt och vi tar inte emot nya anmälningar. Mer information om vårens Pegasuskurs kommer senare.

Utbildningen består av 8 kurstillfällen för dig med ADHD och en anhörig. Vi som håller i kursen är psykologer. Vissa kurstillfällen kommer även att hållas av läkare samt andra externa föreläsare. Kursen är baserad på forskning och bedrivs även inom vuxenpsykiatrin idag.

De olika delarna består av:

  1. ADHD hos vuxna – en introduktion
  2. Läkemedelsbehandling och psykologisk behandling
  3. Livsstilsfaktorer: kost, motion, sömn och stress
  4. Struktur och hjälpmedel i vardagen
  5. Att få diagnos i vuxen ålder – acceptans och förändring
  6. ADHD i relationer
  7. ADHD i arbetslivet
  8. Samhällets stöd

Utbildningen kommer att äga rum under våren 2018 med start i mars vecka 10. Varje tillfälle är två timmar, kl. 16-18, med paus för fika. Utbildningen kostar totalt 1800 kr för dig (inkl. kursbok och fika). För närstående kostar det 1500 kr (inkl. fika).

Klicka här för att anmäla dig!

Betalning sker först då du har fått en hemskickad bekräftelse om plats. Det finns ett begränsat antal platser.