Övrigt stöd efter utredning

Oavsett om utredningen leder fram till diagnos eller ej så kan man behöva fortsatt stöd. På Cereb erbjuder vi psykologisk behandling (KBT) oavsett om man har en NPU-diagnos eller ej.

Här kan du läsa om våra psykologiska behandlingar.

Om du lider av psykisk ohälsa och vill ha stöd i landstingets regi så kontaktar du som är vuxen din vårdcentral. Om du har psykiatriska svårigheter av allvarligare karaktär kontaktar du valfri psykiatrisk mottagning. Om ditt barn lider av psykisk ohälsa så kontaktar du i första hand din vårdcentral där ni kan få stöd via ”första linjens psykiatri”. Vid stora psykiatriska svårigheter kontaktas BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Här kan du komma till 1177.se för att hitta kontaktuppgifter till din närmsta landstingsmottagning.