De flesta av de neuropsykiatriska utredningar som Cereb genomför sker via avtal med någon av Sveriges regioner. Det innebär att du som patient enbart betalar eventuell patientavgift och att högkostnadskort gäller. Men för dig som bor i en region där remisskrav eller andra omständigheter hindrar dig från att komma till oss för neuropsykiatrisk utredning enligt avtal, går det bra att komma som privatbetalande patient. Både vuxna och barn kan genomföra utredning till privat betalning. Detta gäller även dig som behöver hjälp med en omprövande utredning (exempelvis inför ansökan om militär utbildning) men bor i en region där omprövande utredning inte ingår i skattefinansierad vård. 

Att komma för privat utredning till oss på Cereb innebär att du först får träffa en läkare specialiserad inom psykiatri. Tillsammans med dig eller ditt barn bedömer läkaren om det finns skäl att genomföra en neuropsykiatrisk utredning. Det gör vi för att säkerställa att du inte i första hand är i behov av någon annan form av stöd eller vård. Om läkaren bedömer att det inte finns skäl att genomföra en neuropsykiatrisk utredning just nu – exempelvis om dina symtom inte är i första hand neuropsykiatriska – får du råd om vad du kan göra istället och vart du bör vända dig. Du som patient betalar då enbart för läkarbesöket. Går du vidare med en neuropsykiatrisk utredning hos oss ingår läkarbesöket i kostnaden för hela utredningen. 

Efter läkarbesöket fortsätter utredningsprocessen med besök hos en psykolog. Du eller ditt barn kommer få svara på intervjufrågor och i flera fall genomföra tester för att vi ska kunna bedöma livssituation, symtom och svårigheter. Alla vuxna och barn över 12 år kommer även att få genomföra ett drogtest för att vi ska kunna utesluta att eventuell droganvändning påverkar utredningens utfall. För dig som vuxen ingår också att psykologen pratar med någon av dina anhöriga som känner dig väl, för att komplettera bilden. Vi strävar alltid efter att boka de olika besöken i tät följd för att göra det enklare för dig som reser långväga till oss. Vanligtvis handlar det totalt om 3-5 besök. Vissa av besöken kan vara möjliga att genomföra per video. 

När utredningen är klar får du i samtal med psykologen reda på vad vi kommit fram till. För barn och ungdomar ingår också att psykologen har ett samtal med förskola eller skola, om du som förälder önskar det, för att informera och ge råd till pedagoger och elevvård. Vi ger dig ett alltid ett skriftligt utlåtande som intygar utredningens resultat samt eventuella ställda diagnoser. Utlåtandet innehåller också rekommendationer för eventuell medicinsk och psykologisk behandling och råd kring vad som kan vara hjälpsamt i vardagen. 

Priset för ett bedömningssamtal hos läkare är 2500 kr. Om du går vidare med den neuropsykiatriska utredningen kostar den 31500 kr. Du som bokar en privat neuropsykiatrisk utredning får besökstider hos oss snabbt. 

Har du frågor om hur utredningen går till eller vill boka tid för det inledande läkarbesöket rekommenderar vi dig att ringa vår växel på nummer 08-505 314 60. 

Varmt välkommen till oss!