Neuropsykiatrisk utredning

På Cereb gör vi neuropsykiatriska utredningar, det innebär att vi tar reda på om dina svårigheter kan bero på till exempel ADHD eller autism.  På Cereb arbetar läkare, psykologer och sjuksköterskor tillsammans för att på bästa sätt kartlägga och beskriva dina styrkor och svårigheter. Ibland leder utredningen till en diagnos, ibland inte. Det viktigaste är att du får ökad kunskap och förståelse för dina svårigheter och hänvisning vidare för rätt typ av hjälp.

Så går en utredning till hos oss på Cereb

Innan du besöker oss fyller du och anhöriga  i skattningsformulär. De får man skickat till sig i samband med kallelsen. Vid barnutredningar vill vi att även lärare fyller i skattningsformulär.

Ofta inleds utredningen med ett läkarbesök för psykiatrisk bedömning och en mindre kroppslig undersökning, till exempel blodtryckskontroll.

Sedan följer ett eller flera besök hos psykolog. Hos psykologen genomförs bland annat en kognitiv testning där man tittar på olika förmågor som minne, koncentration och uppmärksamhet.

Vid vuxenutredningar intervjuar vi gärna en anhörig, oftast via telefon.

Efter utredningen bjuds du in till en återgivning, ensam eller tillsammans med anhörig. Då berättar vi vad vi kommit fram till och vilken hjälp vi bedömer att du bäst behöver.

Vid barnutredningar erbjuder vi även skolåtergivningar där skolpersonal bjuds in till mottagningen för att ta del av utredningsresultatet.