Övrigt stöd för dig som har autism

Behandling på Cereb

Vi på Cereb erbjuder psykologisk behandling för dig som har autism för att minska symptom och för att lära sig olika sätt att hantera svårigheter som kommer med autism. Vi arbetar evidensbaserat utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi).

Behandling inom landstinget

Det är habiliteringsmottagningar som ansvarar för behandling av autism. Om du eller ditt barn har fått en Autismdiagnos så kontaktar du lämplig mottagning inom habilitering & hälsa för vidare stöd.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Om du eller ditt barn har en autismdiagnos kan du ha rätt till särskilt stöd enligt lagen om LSS. Information om LSS:

Aspergercenter

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning samt för deras anhöriga.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Här kommer du till deras hemsida.

Litteraturtips

  • Den kompletta guiden till Aspergers syndrom, Tony Attwood

Länkar