Övrigt stöd för dig som har ADHD

Behandling på Cereb

Cereb erbjuder behandling för ADHD. För att lindra symptomen används ofta medicinering, vilket i så fall bestäms i samråd med en specialistläkare. Vi erbjuder även evidensbaserad psykologisk behandling utifrån KBT, både individuellt och i grupp samt patient- och anhörigutbildning.

Behandling inom landstinget

I Stockholms landsting råder fritt vårdval, det innebär att du själv kan välja vilken ADHD-mottagning du vill få hjälp ifrån. Om du har fått en ADHD-diagnos hos oss så kontaktar du valfri mottagning och gör en egenanmälan. Inom landstinget är det oftast BUMM-mottagningar (barn- och ungdomsmedicinsk mottagning) som ger behandling för ADHD för personer under 18 år.

ADHD-Center

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 3- 25 år med ADHD och deras närstående. De erbjuder bland annat kurser för föräldrar, barn och syskon som brukar vara mycket uppskattade. Här kommer du till deras hemsida.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Här kommer du till deras webbplats.

Litteraturtips

  • ADHD-guiden för föräldrar (2015) av Russell Barkley
  • ADHD-hjälpen: För ett liv i balans (2014) av Katarina Sörngård
  • Tio tankar i huvudet, men ingenting på pappret (2009) av Lisbeth Iglum Rønhovde
  • Ta kommandot över din ADHD: strategier för ett gott liv (2013) av Russel Barkley
  • ADHD- Att leva utan bromsar (2010) av Martin Kutscher

Länkar