Medicinsk behandling av ADHD

Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att läkemedel är effektiva när det gäller att behandla ADHD. ADHD-läkemedel hjälper till att förbättra huvudsymptomen ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet och det finns en rad olika läkemedel att tillgå. Vissa får bättre resultat av ett läkemedel medan andra har mer nytta av ett annat. Hos oss på Cereb arbetar läkare med stor erfarenhet av ADHD och som tillsammans med sjuksköterska bedömer vilket preparat och dos som är bäst för just dig.
Vi tar emot privatbetalande patienter för läkemedelsbehandling.