Pegasus

PEGASUS har utvecklats för att bemöta behoven av information, erfarenhetsutbyte och utbildning i funktionsvariationen ADHD, och är en bra första behandling till dig med en ställd ADHD-diagnos. Kursen genomförs i grupp tillsammans med andra med liknande problematik och leds av legitimerad psykolog. Det är viktigt att du har möjlighet att ta med dig en anhörig till mötena, för att utbytet och diskussionerna skall bli så bra som möjligt.

Pegasuskursen innehåller information om ADHD och hur man på olika sätt (tex genom ändrade rutiner, struktur och strategier, medicinering samt psykologiska interventioner) kan minska de negativa konsekvenserna av ADHD. Det kommer att finnas goda möjligheter att ställa frågor till föreläsarna, samt till diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Positiva aspekter av ADHD kommer att lyftas fram.

  • Omfattning: Kursen är åtta tillfällen, ca två timmar per tillfälle
  • Pris: Kostnaden för kursen är 100 kr per tillfälle för dig som har en ADHD-diagnos. Högkostnadskort gäller. Du kan betala med kort i receptionen hos oss. En engångskostnad på 300 kr tillkommer för den obligatoriska kursboken. Kursen är gratis för din anhörig/a.

Kursen planeras att ges på Cereb fyra gånger/år.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig. Intresseanmälan görs via egenremiss.

Milagros Llenas
Leg. psykolog
072-856 30 13