NeuroACT – stresshantering för flexibilitet och hälsa™

NeuroAct – stresshantering för flexibilitet & hälsa™ är en gruppbehandling för dig med en autismdiagnos. I behandlingen får du lära dig tekniker för att hantera stressande situationer. Exempelvis störande ljud, människor som pratar eller oväntade händelser. Metoden är acceptance and commitment therapy (ACT). Den lär ut hur man kan hitta sin egen motivation och hantera stressande tankar, känslor och kroppsreaktioner.

Behandlingen är i grupp med 8-10 deltagare med diagnos autism. Gruppen leds av två psykologer och är strukturerad och tydlig. I gruppen får du träna på tekniker för stresshantering och lära dig mer om stress, känslor och sinnesintryck. Mellan varje grupptillfälle får du möjlighet att träna på det du lärt dig. Exempelvis genom korta och enkla övningar i stresshantering såsom mindfulness och acceptans. Du får också arbeta med motivationshöjande tekniker för att hitta dina egna mål och det som är viktigt för just dig. Behandlingen har utvärderats på Karolinska Institutet. Den har visat att man får minskad stress, mår bättre och har lättare att klara av situationer som man tidigare tyckte var jobbiga.

NÄR
Våren 2019. Behandlingen sker under 12 tillfällen, där varje grupptillfälle är två timmar, med paus för fika.

KOSTNAD
Stresshanteringen kostar 100 kr per grupptillfälle. Utöver det tillkommer en engångssumma på 249 kr för övningsmaterial till gruppen.

ANMÄLAN
Intresseanmälan sker via egenremiss som du hittar här.