Psykologisk behandling

Pegasus

Flera gånger om året arrangerar vi utbildning i grupp för personer med ADHD och deras anhöriga. Under åtta träffar ges kunskap om ADHD utifrån olika aspekter. Information blandas med diskussion och utbildningen brukar vara ett uppskattat första steg efter att man fått en ADHD-diagnos.

Läs mer

DBT-inspirerad färdighetsträning i grupp

Hesslinger-metoden för ADHD är en gruppfärdighetsträning, baserad på en vidareutveckling av KBT som kallas dialektisk beteendeterapi – DBT. Du får lära dig om medveten närvaro och beteendeanalys samt olika strategier för förbättrad känsloreglering, impulskontroll, stresshantering, riskbeteenden och självkänsla/relationer. Metoden har visat på goda behandlingseffekter för vuxna med ADHD även i svenska studier och består av 14 terapisessioner i grupp.

Läs mer

NeuroACT

NeuroAct – stresshantering för flexibilitet & hälsa™ är en gruppbehandling för dig med en autismdiagnos. I behandlingen får du lära dig tekniker för att hantera stressande situationer, exempelvis störande ljud, människor som pratar eller oväntade händelser. Behandlingen är i grupp med 8-10 deltagare med diagnosen autism och planeras börja i september 2018.

Läs mer