Medicinsk behandling av ADHD

Läkemedelsbehandling är en av de behandlingsinsatser som idag rekommenderas vid ADHD. Det finns stort vetenskapligt stöd för att ADHD-läkemedel är säkra och effektiva. Det finns en rad olika läkemedel att tillgå som kan hjälpa till att förbättra kärnsymptomen ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Hos oss på Cereb arbetar specialistläkare med stor erfarenhet av ADHD. Tillsammans med sjuksköterska och i samråd med dig bedömer läkaren vilket preparat och vilken dos som passar just dig. Vi tar emot privatbetalande patienter för läkemedelsbehandling.

Sjuksköterskekontakt

På Cereb arbetar sjuksköterskor och undersköterskor. Någon av oss finns alltid på plats och är redo att ta emot dig och svara på dina frågor, antingen på mottagningen eller via telefon.

Sjuksköterskan är en del i det medicinska teamet och håller tillsammans med läkaren i läkemedelsbehandling för ADHD.

Under upptrappningsperioden följer vi dig noggrant via en individuell vårdplan och fasta kontrolltillfällen. Du kallas till mottagningen och vi utvärderar tillsammans effekt och eventuella biverkningar av medicinen som du tar. Dina åsikter och upplevelser är av stort värde och ligger till grund för att vi ska kunna göra en bra utvärdering. Vi kontrollerar även blodtryck, puls och vikt.

Om du är i behov av receptförnyelse av dina läkemedel så sköts också detta genom oss. För frågor kring recept eller mediciner, ring gärna vår sjukskötersketelefon. Det är störst chans att vi svarar på telefontiden nedan men det går även att testa andra tider. Om vi inte svarar får du gärna lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

Telefontid måndag-fredag kl. 13.00-14.00.
Telefonnummer: 070–777 08 68