Internet-förmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT)

Behandling utifrån kognitiv- och dialektisk beteendeterapi (KBT och DBT) har i många olika forskningsstudier visat på en minskning i ADHD-symtom samt på ökad vardagsfunktion. Samtidigt bidrar också dessa behandlingar till en minskning av annan problematik som oftast är förenade med en ADHD-diagnos såsom depression, ångest och sömnsvårigheter. Den här behandlingen utgår från vetenskapligt beprövade metoder sprungna ur KBT och DBT, för att ge dig verktyg som kan förändra ditt mående och din livskvalitet till det bättre.

Behandlingen genomförs via en heldigital plattform från MindMend som utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet specialiserade inom internetförmedlad psykologisk behandling och psykiatri. Under en 12 veckors behandling får du hela tiden stöd av en av våra legitimerade psykologer som är specialiserade på KBT för personer med ADHD. Fördelen med ett behandlingsformat som sker online är att du har snabb och enkel tillgång till hjälp och psykologstöd via din mobiltelefon eller dator.

Behandlingen består av tio grundmoduler, där ytterligare en elfte modul aktiveras en månad efter behandlingsavslutet. Innehållet ger dig verktyg för de utmaningar som ofta är förenliga med ADHD:

 1. Vad innebär ADHD? – information om ADHD och rekommenderade behandlingsinsatser.
 2. Medveten närvaro och acceptans – om hur vi kan träna upp vår splittrade uppmärksamhet för att öka närvaron i nuet, samtidigt som vi förhåller oss till tankar, känslor och impulser.
 3. Kaos – planerings- och organiseringsverktyg för mindre stress i vardagen med fokus på att-göra listor, kalender och påminnelser.
 4. Kontroll – hantering av distraktioner inför och under en utmanande uppgift samt tips för effektiv sortering.
 5. Energibalans ­– verktyg för att öka återhämtningen i vardagen för att minska stress och öka välmåendet.
 6. Beteendeanalys del 1 – registrering av problematiska situationer och beteenden i vardagen.
 7. Beteendeanalys del 2 – hantering och förändring av problematiska situationer och beteenden i vardagen.
 8. Känslor och ADHD – information om känslors biologi och funktion samt hantering av starka känslor.
 9. Impulsivitet och riskbeteenden – hantering av impulsiva beteenden som bland annat leder till destruktiva konsekvenser.
 10. Vidmakthållande – repetition av behandlingens verktyg och planering för att vidmakthålla uppnådda resultat inför ett fortsatt arbete.
 11. Uppföljning och repetition – aktiveras en månad efter avslutad behandling för fortsatt vidmakthållande av resultat.

Under tolv veckor arbetar du med ovanstående moduler i den takt som passar dig. Målet med behandlingen är att du genom ökad kunskap och fler verktyg ska kunna påverka din miljö för att må bättre. Du får hjälp att öka vardagsfunktionen, livskvaliteten och självförtroendet och har hela tiden tillgång till en legitimerad psykolog som följer dig genom behandlingens olika steg.

NÄR
Behandlingen kommer starta senare under hösten 2018, datum är ej bestämt ännu.

ANMÄLAN
Intresseanmälan sker via egenremiss som du hittar här. Du kommer sedan att bli kontaktad senare under 2018.