DBT-inspirerad färdighetsträning i grupp

”DBT-baserad färdighetsträning för vuxna med ADHD” har anpassats och utvärderats för svenska förhållanden. Färdighetsträningen ges i grupp och bygger på dialektisk beteendeterapi (DBT). DBT är en utveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT), som har modifierats för vuxna med ADHD. Metoden har utformats som korttidsbehandling och hela programmet ryms oftast inom en termin. Grupperna består oftast av 5–10 deltagare med två gruppledare.

Förutom information om ADHD (psykoedukation) innehåller de olika sessionerna färdighetsträning och övningar i ”verktyg” som ska underlätta hanteringen av ADHD-relaterade problem i vardagen. Dessa verktyg anpassas och används sedan på olika ADHD-relaterade teman i de olika sessionerna. Medveten närvaro (ett slags meditationsteknik som också fungerar som verktyg för att kunna acceptera det man inte kan eller vill ändra på) och beteendeanalys (som ger färdigheter för att förstå och ändra problembeteenden) är de två genomgående inslagen i alla sessioner. Genom att träna de nya färdigheterna via hemuppgifter mellan gruppträffarna, blir de en del av gruppdeltagarnas vardag och bidrar till ökad funktionsnivå.

Nästa grupp kommer att starta under våren 2019 och du är välkommen att anmäla ditt intresse via egenremiss. Det kommer att göras en bedömning av huruvida denna gruppbehandling är en lämplig insats för dig. Det är totalt 14 terapisessioner som kommer att hållas en gång i veckan, med uppehåll vid eventuella helgdagar eller lov. Varje session är två timmar inklusive paus. Behandlingen kostar 100 kr per gång (högkostnadskort gäller) samt 300 kr för en obligatorisk arbetsbok.

Läs mer

HESSLINGER, B., PHILIPSEN, A. & RICHTER, H. 2010. Psychotherapie der ADHS im Erwachsenenalter: Ein Arbeitsbuch/ Psykoterapi för vuxna med ADHD – En arbetsbok. Swedish version: Hirvikoski, T., Pihlgren, C., Waaler, E., Larsson, M., Alfredsson, J., Stockholm, Hogrefe, Psykologiförlaget.

HIRVIKOSKI, T., WAALER, E., ALFREDSSON, J., PIHLGREN, C., HOLMSTROM, A., JOHNSON, A., RUCK, J., WIWE, C., BOTHÉN, P. & NORDSTROM, A. L. 2011. Reduced ADHD symptoms in adults with ADHD after structured skills training group: Results from a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49(3):175-85