Efter utredning

Målet med en välgjord neuropsykiatrisk utredning är att du ska ha fått en ökad förståelse för dina individuella styrkor och sårbarheter. Efter färdigställd utredning handlar det om att sätta in de insatser som kan få just din vardag att fungera bättre. I de fall du diagnosticerats med ADHD rekommenderas ofta en kombination av konkreta stödinsatser i vardagen, psykologisk behandling och för vissa personer läkemedelsbehandling. Vid autism har man i många fall möjlighet att få särskilt stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Oavsett diagnos behöver man alltid ta ställning till och behandla eventuell samsjuklighet, exempelvis ångest, depression eller sömnstörningar.