Vad ska jag göra om jag tror mitt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Det finns mycket du kan göra om du misstänker att ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det kan dock vara svårt att veta var man ska börja. Om du hittat hit är du redan på rätt spår. Ett första steg kan nämligen vara att söka mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det är inte helt lätt att hitta bra information på internet. Om man slår in ”adhd”, ”autism” eller ”NPF” i en sökmotor får man tusentals resultat där mycket säkert är bra men annat kan vara såväl daterat som missvisande eller rentav felaktigt. Här på vår hemsida fyller vi kontinuerligt på med kvalitetssäkrad information. Härpå bloggen finner du exempelvis inlägg om ADHD och autism. Dessa texter kan fungera som en introduktion till ämnet och informera ditt beslut om nästa steg.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan se olika ut hos olika individer och därför ibland misstas för för andra tillstånd, såsom oro, nedstämdhet och ångest. För att ta reda på om ens barn faktiskt har adhd, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver man därför göra en ordentlig neuropsykiatrisk utredning.

Hur man går till väga för att söka neuropsykiatrisk utredning beror på vilken region man bor i. Neuropsykiatrisk utredning sker alltid på remiss, ofta från vårdcentral, barnavårdscentral, skolläkare eller barn- och ungdomspsykiatri. Olika regioner har olika rutiner och krav för remisser. Om man inte har någon särskild kontakt med vården sedan tidigare kan ett besök på vårdcentralen eller barnavårdscentralen vara en bra början.

Ofta är det en väntetid från det att remissen skrivs till att man kallas till första utredningsbesöket. Under den tiden kan man passa på att läsa mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i allmänhet och eventuella specifika diagnoser man misstänker att ens barn skulle kunna uppfylla kriterierna för. Många av de tips och råd som finns för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan man börja tillämpa och ta hjälp av redan innan man gjort en neuropsykiatrisk utredning. Det finns inga hinder för att i väntan på utredning börja arbeta med rutiner och struktur i vardagen, anpassa måltider, fördjupa samarbetet med skolan eller göra andra förändringar som kan underlätta vardagen för hela familjen. Det finns mycket man kan göra!

Vill du veta mer om hur du och ditt barn kan få komma till oss på Cereb för en utredning?

Läs mer här

Sök till oss