Få din neuropsykiatriska utredning privat i Stockholm

Vi tar emot både barn och vuxna för neuropsykiatrisk utredning med kort väntetid på vår mottagning i Stockholm. Vi genomför alla våra utredningar med leg. Läkare specialistkompetens och leg. psykolog. Utredningen ger svar på om ADHD eller Autism finns och ger rekommendation för behandling.
Innan du eller ditt barn påbörjar utredningen erbjuder vi ett första bedömningssamtal med specialistsjuksköterska som sker digitalt. Detta samtal är kostnadsfritt och görs för att undersöka om det finns anledning att genomföra hela utredningen. Observera att utredningen sker privatfinansierat – det är du som patient som bekostar utredningen.

Du söker till oss här:
Patientportal

Du hittar våra priser en bit ner på denna sida:
Cereb i Stockholm