Påverkas du negativt av ADHD?

Nu påbörjar Cereb en studie där vi undersöker om kortare psykologisk behandling utifrån KBT kan hjälpa vuxna (över 18 år) med ADHD. KBT har i tidigare studier visat goda effekter på livskvalitet och vardagsfungerande för vuxna med ADHD. Vi kommer att jämföra hur två olika former av denna behandling påverkar vanliga svårigheter vid ADHD, till exempel koncentrationsproblem, impulsivitet och förmåga att hantera vardagen. Ett krav för deltagande är fastställd ADHD-diagnos efter neuropsykiatrisk utredning. Är du intresserad av att delta i studien?

För anmälan och ytterligare information, klicka på länken nedan

Anmälan