Laro Psykiatri ansluter sig till Cerebgruppen

Cerebgruppen förstärker LARO verksamheten ytterligare genom partnerskapet med Laro Psykiatri Sverige AB. I och med partnerskapet kan Cerebgruppen göra ännu mer för fler och får samtidigt in fler kompetenta medarbetare.

Laro Psykiatri är ett välrenommerat bolag som bedriver läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Detta utförs vid bolagets två mottagningar i Ystad och Kristianstad. Idag hjälper bolagets medarbetare cirka 120 individer med kontinuerlig rehabilitering.

‒ Camilla Wallin, verksamhetschef Laro Psykiatri kommenterar:  ”Vi är mycket glada över att gå in i en ny spännande fas inom Laro Psykiatri, som partnerskapet med Cerebgruppen innebär. Vi gör det med förväntan då vi ser många synergimöjligheter såsom utbildning, kunskapsöverföring, metodutveckling och mera, vilket är främjande både för våra patienter och personalen”.

‒ Harald Wessman, VD Cerebgruppen kommenterar: ”Vi är väldigt glada över att Laro Psykiatri har anslutit sig till Cerebgruppen. På så sätt kan vi erbjuda professionell behandling på ytterligare två orter. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten vidare tillsammans med befintliga medarbetare i Laro Psykiatri.”