Information om Cereb i Stockholm

BAKGRUND

Cereb Stockholms huvudavtal Neuropsykiatriska utredningar med Region Dalarna går ut den 31 augusti och Region Dalarna har meddelat att de inte kommer att förlänga avtalet. Avtalet har fungerat som ett s.k. Riksavtal som möjliggjort för Sveriges samtliga regioner att skicka remisser. De flesta av Sveriges Regioner saknar egna avtal för att köpa in neuropsykiatriska utredningar och kommer när avtalet går ut inte längre att kunna remittera till privata vårdgivare.

Konsekvensen för Cereb Stockholm blir stor. Mottagningen kommer bara att ha kvar ca 30% av sitt inflöde. Cereb tvingas anpassa mottagningen och dimensionera personalstyrkan till de förändrade volymerna. Cereb tvingas därmed varsla delar av sin personal i Stockholm.

Cerebs mottagningar i Malmö och Mora berörs också men vi ser i dagsläget inga behov av neddragningar där. Cerebs mottagning i Helsingborg berörs inte då de jobbar i ett annat avtal.

Det är jättetråkigt att behöva varsla personal men är tyvärr en nödvändig omställning som vi behöver göra”, säger VD, Ulrika Östlund.

Detta är väldigt olyckligt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Köerna till Psykiatrin och BUP är långa i de flesta regioner och genom Dalarna avtalet har vi kunnat avlasta regionerna och hjälpa patienter att snabbt kunna få utredning. Samhällsekonomiskt så kan man visa på stora vinster både ekonomiskt och personligt med att få hjälp så snabbt som möjligt”.

FÖR DIG SOM VÅRDGIVARE OCH PATIENT

Cereb kommer att ha kvar en mindre mottagning i Stockholm. Vi kommer att fortsätta jobba på Region Dalarnas avtal tills det går ut, samt fortsätta jobba i de avtal som finns med andra Regioner. Regioner kan alltså fortsätta remittera enligt rådande remissregler, och patienter och familjer kommer att fortsätta tas emot för utredning och behandling. Utöver det kommer vi även fortsättningsvis att ta emot privatkunder.

FORTSATT DIALOG MED REGIONERNA

Cereb kommer fortsätta sin dialog med samtliga regioner som idag skickat patienter via Dalarnas NP-avtal, med hopp om att de framåt upphandlar där behoven finns. Köerna är långa och det underliggande behovet är stort.

 

Stockholm den 27 mars 2023
Ulrika Östlund, VD 

För frågor, kontakta:
Ulrika Östlund, VD
+46 79-065 57 27
ulrika.ostlund@cereb.se