Vi öppnar specialistmottagningar för psykisk ohälsa i Halmstad och Göteborg/Kungsbacka

På Cerebs specialistmottagningar i Halmstad och Göteborg/Kungsbacka erbjuder vi besök hos specialistläkare, psykolog, och psykoterapeut. Här får du hjälp med bedömning, utredning och behandling av psykisk ohälsa. Vi har lång erfarenhet och specialistkompetens inom psykiatri. Vi tar emot dig som är vuxen, från 18 år. 

VI KAN HJÄLPA DIG MED
 • Ångest och oro 
 • Nedstämdhet och depression 
 • Stress och utmattning 
 • Affektiva sjukdomar/bipolära tillstånd 
 • Neuropsykiatrisk utredning och behandling vid misstanke om ADHD och/eller autism
 • Sömnsvårigheter 
 • Stödsamtal  
 • Anhörigstöd
KONTAKT 

Kontakta oss på telefon för att boka ett första besök.     

Cereb Halmstad

Adress: Sperlingsgatan 5, 302 48 Halmstad
Telefon: 035-21 58 00 

Cereb Göteborg/Kungsbacka

Adress: Kungsporten 2A, 427 50 Billdal
Telefon: 031-89 38 80

HUR DET GÅR TILL 

Du blir inbokad för ett nybesök hos läkare där läkaren ställer en rad frågor för att kunna bedöma vilken typ av besvär som du upplever. Besöket kan ske digitalt eller på plats beroende på ditt önskemål. Du kan också få fylla i skattningsformulär. Efter besöket får du en bedömning om det är specialistläkare och/eller psykolog du bör träffa vid nästa besök för att påbörja utredning eller behandling. 

PRISER 
 • Besök hos specialistläkare: 2 900 kr 
 • Besök hos psykolog/psykoterapeut: 1 500 kr 
 • Besök hos sjuksköterska: 750 kr 
 • Neuropsykiatrisk utredning, vid misstanke om ADHD och/eller autism: 35 000 kr (inklusive nybesök till läkare på 2 900 kr).  

Om du får förhinder behöver du avboka ditt besök, ring oss och lämna ett meddelande. Besök som avbokas senare än 24 h innan besöket debiteras med fullt pris.   

Nybesök via din försäkring För närvarande tar vi emot dig med Folksam som försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag och be dem boka in dig hos oss – de hjälper dig att boka det första besöket.