Behandling för adhd och autism

 

Vi har tidigare skrivit om att det finns mycket man kan göra innan eller inför en neuropsykiatrisk utredning. Man kan till exempel läsa på om den diagnos man misstänker att man själv eller en närstående har. Man kan också börja arbeta med rutiner och struktur i vardagen, utifrån ett antagande om att man har till exempel adhd eller autism. Gäller det ett barn eller en ungdom kan man också redan innan en utredning börja fördjupa samarbetet med skolan.

Vissa insatser kräver däremot att man gjort en neuropsykiatrisk utredning och diagnostiserats med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det gäller bland annat behandling inom specialistpsykiatrin och insatser från habiliteringen.

Barn med adhd kan, beroende på region, få stöd och behandling både inom barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen. Generellt rekommenderas en kombination av psykosociala insatser (till exempel stödsamtal), pedagogiska anpassningar (stöd med struktur och rutiner, hemma och i skolan) samt ställningstagande till eventuell medicinsk behandling (behandling med läkemedel). Ytterligare insatser kan inkludera föräldrastöd och syskongrupper.

För barn med autism är habiliteringen ofta första anhalt efter utredning. Vilka insatser som erbjuds beror på barnets ålder och funktionsnivå. Det viktigaste är att barnet får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas, särskilt vad gäller kommunikation. En del i detta är att barnets anhöriga får hjälp med att bemöta barnet på ett bra sätt. Habiliteringen kan hjälpa till med detta, till exempel genom kurser, grupper och föreläsningar.

Vuxna med adhd får generellt stöd och behandling inom vuxenpsykiatrin. Ofta börjar man med ett besök där en behandlare på den psykiatriska mottagningen berättar om vilka insatser de har att erbjuda. Adhd kan behandlas både medicinskt, med läkemedel, och psykologiskt, till exempel med kognitiv beteendeterapi i grupp eller individuellt. Många vuxenpsykiatriska mottagningar erbjuder också så kallade patient- och närståendeutbildningar, där du tillsammans med en nära anhörig får lära dig mer om din diagnos.

Vad gäller autism hos vuxna är det, precis som för barn, i första hand habiliteringen som erbjuder stöd och insatser. Återigen varierar utbudet mellan regioner och mottagningar. Generellt erbjuds information om din diagnos och samhällets stöd, stödsamtal med kurator eller psykolog samt kontakt med arbetsterapeut om möjliga anpassningar i din vardag. Inom vuxenpsykiatrin kan du få behandling för andra svårigheter, såsom sömnproblem, oro och nedstämdhet.

Det kan vara svårt att hitta rätt inom vården. Om du inte redan har kontakt med psykiatrin eller habiliteringen är 1177 en bra utgångspunkt. Om du eller ditt barn utreds hos oss på Cereb kommer vi också göra det vi kan för att du efter utredningen ska komma vidare i vårdkedjan.