Barnläkarna i Täby Centrum ingår partnerskap med Cerebgruppen

Cereb Holding AB (Cerebgruppen) uttökar sin verksamhet inom barn- och ungdomsmedicin genom förvärvet av Barnläkarna i Täby Centrum AB (BLTC).

BLTC har välkomnat patienter sedan 2001 och är en av de äldsta privata barnläkarmottagningarna i Storstockholm. Bolaget har avtal med Region Stockholm och har mottagningar i Täby och Vallentuna. Mottagningarna erbjuder specialistvård till barn och ungdomar med barnmedicinska besvär, psykisk ohälsa samt ADHD utredning och behandling. Bolaget har ett starkt lokalt varumärke och 14 anställda.

”Vi ser fram mot samgåendet med Cerebgruppen. Det är ett naturligt steg för att kunna utveckla bolaget och verksamheten ytterligare, stå starkare i framtiden och för att fortsatt kunna erbjuda vård av högsta kvalitet. Vi ser stora möjligheter till synergieffekter samtidigt som vi kommer att bevara vår identitet, kultur och varumärke. säger Hans Holgert, verksamhetschef och tillika barnläkare på Barnläkarna i Täby Centrum, som drivit bolaget sedan 2009.

”Det känns fantastiskt roligt att välkomna ytterligare två kvalitetsmottagningar till Cerebgruppen och arbetet med att förverkliga visionen att alla ska få den vård som behövs, i rätt tid. Något som inte minst gäller specialistvård för barn och ungdomar. Jag ser fram emot de möjligheter till samarbete och utveckling som partnerskapet innebär.” säger Harald Wessman, VD Cerebgruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Harald Wessman, VD Cerebgruppen

Email: harald.wessman@cereb.se