Att prata med en närstående om att söka hjälp

Har du ett barn, en partner, en nära vän eller någon annan i din närhet som du tror skulle behöva professionell hjälp med en förmodad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Oavsett hur den personen ser på sina utmaningar, och oavsett vad den personen tänker kring att eventuellt söka hjälp, kan samtal med dig, som närstående, ha stor betydelse. Oavsett om personen, som du tror behöver hjälp, själv är redo, ambivalent eller ovillig att göra något åt sin situation, är din omtanke betydelsefull.

Att prata med en närstående om att söka hjälp kräver eftertanke och tålamod. Det gäller oavsett om det handlar om en förmodad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom adhd eller autism, eller andra besvär i vardagen, såsom substansbruk, relationsproblem eller aggressivt beteende. En närstående som inte är redo att söka hjälp, eller ambivalent inför det, kan uppleva försök att prata om situationen som påträngande. Försök att övertyga någon om vad som är rätt att göra riskerar också att leda till låsningar. Samtidigt är, som sagt, din omtanke värdefull. Därför det kan vara bra att förbereda sig ordentligt innan man pratar med en anhörig om att söka hjälp. Här är våra bästa tips:

  • Fråga om du får lov att prata med din närstående om den situation du upplever som bekymmersam. Om personen inte är redo eller villig att tala om det, är risken stor att det inte blir konstruktivt. Om du däremot fått lov, är sannolikheten större att ni kan prata utan att det låser sig.
  • Utforska din närståendes syn på situationen och vad som eventuellt utför hinder för att söka hjälp. Ställ öppna frågor, fokusera på att försöka förstå och låt din närståendes berättelse stå i centrum.
  • När din närstående fått ge sin syn på saken, prova att tala om möjliga vägar framåt. Ett framkomligt sätt kan vara att diskutera det som ett gemensamt problem, som ni tillsammans ska komma på olika möjliga lösningar på.
  • Behåll hela tiden ett förhållningssätt präglat av respekt och omtanke. Uppmuntra din närstående – målet är att öka personens tro på sin egen förmåga och möjligheten att göra någonting åt situationen.

Ovan tips är inspirerade av den samtalsteknik som kallas motiverande samtal som många psykologer använder sig av. Motiverande samtal handlar om att vara utforskande och samarbeta i samtalet, snarare än att bara tala om argument för och emot. Det här är ingen mirakelmetod utan det kan krävas många, långa samtal. Under tiden kan du visa att du finns till hands och bryr dig. Kom också ihåg att alltid respektera din närståendes rätt till självbestämmande, oavsett om det är ditt barn, din partner eller din nära vän.