Behandlingsstudie för vuxna med ADHD

Nu finns möjligheten att delta i en behandlingsstudie för vuxna med ADHD.

 

Under hösten 2022 kommer Cereb på mottagningen Karlavägen i Stockholm att dra igång en psykoedukativ insats i grupp för vuxna som heter Caktus. Caktus består av fyra gruppsessioner och har utvecklats för att möta behoven av utbildning, erfarenhetsutbyte och råd om användbara strategier vid ADHD. Varje tillfälle är 2-2.5 timmar lång.

 

Den totala kostnaden för Caktus är 2600 kr, inklusive åhörarkopior och frukt/fika. Varje3 deltagare har möjlighet att ta med sig en närstående. Intresserad? Hör av dig till oss. Läs mer om pågående forskningsprojekt på vår forksningssida.

 

Läs mer här